gizchina.com.pl

Biznes IT Marketing

Technologia

Od czego zależy ping i sposoby na jego poprawę.

W ostatnim czasie bardzo popularne stały się gry sieciowe, w których gracze mogą rywalizować między sobą. Jednakże, aby było to możliwe, należy posiadać dosyć stabilne i szybkie łącze internetowe. W przypadku gier multiplayer gracze często mają do czynienia z tzw. lagami. Są to sytuacje, gdy dana aplikacja działa z pewnym opóźnieniem na wydawane komendy gracza. Powstają one w wyniku wysokiego pingu, o którym będzie ten tekst.

Ping – co to jest?

Ping jest to sposób diagnozowania połączenia internetowego. Pojęcie to pozwala na sprawdzenie istnienia takiego połączenia oraz określenie opóźnienia pomiędzy np. komputerem gracza a serwerem, na którym jest umieszczona gra. Podawany jest zwyczajowo w milisekundach. Czas ten mówi, w jakim czasie nawiązano poprawne połączenie i przesłano pakiety tam i z powrotem. Oczywiście im mniejsza wyświetlana wartość tym działania danego gracza będą bardziej zbliżone do czasu rzeczywistego, a przez to większą płynność rozgrywki.

Od czego zależy ping?

Jest kilka czynników wpływających na wartość opóźnienia i jakość rozgrywki. Po pierwsze to fizyczna odległość pomiędzy graczem a serwerem. Serwery położone relatywnie blisko (ten sam kraj lub sąsiedni) będą dużo szybciej odpowiadały na zapytania, niż te położone na innym kontynencie.

Drugim bardzo ważnym czynnikiem jest generowany przez komputer gracza ruch sieciowy. Jeżeli, klient posiada szybkie łącze internetowe, należy przeanalizować, czy aplikacje działające na komputerze nie wysyłają i odbierają dużych ilości pakietów internetowych. Duża ilość przesyłanych danych powoduje, że pakiety związane z grą muszą czekać na swoją kolej do wysłania i odebrania odpowiedzi. Taka sytuacja potrafi znacząco zwiększyć wartość pingu.

Jednakże najważniejszą przyczyną wysokiego opóźnienia jest szybkość posiadanego łącza internetowego oraz jego jakość. Wszyscy dostawcy internetu zapewniają prędkość do danej szybkości. Powoduje to sytuacje, że czasami można osiągnąć przesył maksymalny, a czasami bardzo mizerny. Wpływ na to ma, za pomocą jakiego medium gracz jest podłączony do sieci. Najszybsze i najstabilniejsze będą łącza światłowodowe, a ich przeciwieństwo stanowią instalacje wykonane za pomocą zwykłych kabli miedzianych. Internet radiowy pozwala osiągnąć zadowalające wyniki, ale jest mocno uzależniony od pogody. Niekorzystny będzie mocny wiatr, deszcz oraz wyładowania atmosferyczne.

Najmniejszy wpływ ma sprzęt, ponieważ większość kart sieciowych, nawet tych najtańszych, będzie w stanie obsłużyć przeciętny ruch gospodarstwa domowego.

Sposoby na poprawę pingu

Najprościej byłoby zmienić dostawcę internetu, który zapewniłby połączenie światłowodowe, ale w wielu przypadkach jest to niemożliwe. Dlatego też, aby obniżyć opóźnienie i uniknąć frustracji związanej z nieprzyjemną rozgrywką, należy sprawdzić, czy jakieś aplikacje nie wysyłają dużej ilości danych w tle. Tymi aplikacjami mogą być również wirusy i z tego powodu powinno się często skanować komputer za pomocą antywirusa. Jeżeli połączenie realizowane jest za pomocą kabli miedzianych, należy sprawdzić ich stan. Na koniec, jeżeli jest taka możliwość, powinno wybierać się serwery położone blisko miejsca zamieszkania.