gizchina.com.pl

Biznes IT Marketing

Lifestyle

Ile czasu ma bank na odblokowanie konta?

Blokada konta bankowego z całą pewnością jest dość problematycznym zjawiskiem. Warto zapoznać się z większą ilością informacji na ten temat, a także dowiedzieć się, ile czasu ma bank na odblokowanie konta.

Co oznacza blokada środków?

To właśnie na koncie bankowym gromadzi się swoje oszczędności, a także tam otrzymuje się wynagrodzenie za pracę. Dlatego blokada założona na koncie bankowym może spowodować utratę dostępu do wszystkich posiadanych pieniędzy, a także spore problemy z tym związane. Blokada na koncie sprawia, że właściciel konta nie może korzystać ze swoich pieniędzy, nawet jeśli znajdują się na jego koncie. Blokada może dotyczyć zarówno środków, które już znajdują się w banku, jak i również tych, które dopiero mają wpłynąć na rachunek bankowy.

Postępowanie egzekucyjne

Blokada pieniędzy na rachunku bankowym może zostać założona między innymi ze względu na postępowanie egzekucyjne. Najczęściej wiąże się to z zadłużeniem posiadacza rachunku bankowego i pieniędzy, które się na nim znajdują. Zazwyczaj taki stan rzeczy nie wynika z kilkudniowych opóźnień w spłacie, a jest konsekwencją wielomiesięcznego braku płatności. Zgodnie z aktualnie panującym prawem komornik może zażądać od banku blokady środków na koncie, które podlegają egzekucji komorniczej. Działanie realizowane jest na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej z rachunku osobistego dłużnika.

Podejrzenie przestępstwa

Kolejną sytuacją, w której może dojść do blokady środków na rachunku bankowym klienta, jest podejrzenie przestępstwa. Dotyczy to zarówno przestępstw skarbowych, jak i karnych. Jednak warto zwrócić uwagę na fakt, iż blokada rachunku bankowego w tym przypadku powinna dotyczyć jedynie kwoty środków pieniężnych, które są związane w bezpośredni sposób z możliwością popełnienia przestępstwa. Cały rachunek bankowy nie powinien być w tej sytuacji blokowany. W tym przypadku blokada rachunku jest realizowana na zlecenie Policji lub Prokuratury.

Zabezpieczenie

Blokada środków na rachunku bankowym może być także traktowana jako pewnego rodzaju zabezpieczenie. Dotyczy to głównie zabezpieczenia wierzytelności banku, na przykład podczas zaciągania zobowiązań. W tym przypadku ustalana jest blokada na pewną kwotę pieniędzy, a następnie bank otrzymuje pełnomocnictwo do ich pobrania. Pobranie środków pieniężnych jest możliwe jedynie w przypadku braku regulowania zobowiązań przez klienta. Blokada środków na rachunku bankowym może się zdarzyć również podczas otrzymywania dotacji, na przykład z Urzędu Pracy.

Ile czasu trwa blokada?

Wiele osób zastanawia się, ile czasu ma bank na odblokowanie konta. Jednak czas na odblokowanie konta w dużej mierze zależny jest od przyczyny takiego stanu rzeczy. Najdłużej konto odblokowywane jest w przypadku podejrzenia przestępstwa, ponieważ dzieje się to dopiero po udowodnieniu niewinności posiadacza rachunku. Natomiast jeśli środki zostały zablokowane przez Urząd Skarbowy lub komornika to zwolnienie blokady nastąpi dopiero po spłaceniu należności. Dowiedz się więcej o kredytach na kredyt-bez-tajemnic.pl

Kwota wolna

Aktualnie obowiązujące przepisy prawa określają kwotę wolną od zajęcia. Jest to kwota, której komornik nie może zająć w toku prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Kwota wolna daje dostęp do pieniędzy, które są potrzebne każdemu człowiekowi do codziennego funkcjonowania. Kwota wolna obecnie stanowi równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę i co roku jej wartość jej wyższa, podobnie jak minimalnego wynagrodzenia. Kwota wolna stanowi 50% osiąganych dochodów. Natomiast w przypadku świadczeń alimentacyjnych jest to 40%.